DỊCH VỤ IT 

CHO DOANH NGHIỆP

Hãy lựa chọn gói dịch vụ IT của PEDAL để đảm bảo hệ thống IT của bạn hoạt động thường xuyên, ổn định và luôn trong trạng thái tốt. Mọi sự cố sẽ được sửa chữa, khắc phục trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Liên hệ

 DỊCH VỤ CUNG CẤP

 

IT Helpdesk

Hỗ trỡ kỹ thuật IT khi có sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng mạng, máy tính, server...


IT Support

Quản lý tài nguyên công nghệ thông tin bao gồm giám sát, bảo trì và dự phòng


Bảo trì máy tính

Chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống IT, Server, Máy tính để đảm bảo công việc được vận hành tốt


DISCOVER MORE  

GÓI STARTUP

1.500.000đ

/ month
 • 1-10 Máy tính
 • Bảo trì máy in, máy scan
 • Hệ thống mạng nội bộ
 • Không giới hạn số lần support
 • Support có mặt chậm nhất 45'
 • Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng
 • Kiểm tra đồng bộ 1 lần/ 3 tháng

GÓI MEDIUM

2.200.000đ

/ month
 • 11-20 Máy tính
 • Bảo trì máy in, máy scan
 • Hệ thống mạng nội bộ
 • Không giới hạn số lần support
 • Support có mặt chậm nhất 45'
 • Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng
 • Kiểm tra đồng bộ 1 lần/ 3 tháng

GÓI ENTERPRISE

3.100.000đ

/ month
 • 21-35 Máy tính
 • Bảo trì máy in, máy scan
 • Hệ thống mạng nội bộ
 • Không giới hạn số lần support
 • Support có mặt chậm nhất 45'
 • Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng
 • Kiểm tra đồng bộ 1 lần/ 3 tháng